• TH EN
    TH
แปรรูปยูคาลิปตัส สู่ผลิตภัณฑ์ ‘เด็กเอาถ่าน’
  • แปรรูปยูคาลิปตัส สู่ผลิตภัณฑ์ ‘เด็กเอาถ่าน’
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ เด็กเอาถ่าน จากแนวคิดของเด็กไทยรุ่นใหม่ ที่มองเห็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต้นยูคาลิปตัสสู่ผลิตภัณฑ์ชาโคล ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กลายเป็นสินค้าใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกัณฐมณี บ่อเกิด ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ เด็กเอาถ่าน (Dek Ao Thaan) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เปิดเผยว่า การเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชาโคล ที่แปรรูปมาจากต้นยูคาลิปตัส มาจากแนวคิดของลูกสาวคือ สุชญา นพรัตน์ นักศึกษาปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยพบปัญหาของธุรกิจครอบครัว คือ การปลูกต้นยูคาลิปตัส ไม่สามารถส่งให้แก่บริษัทเอกชนนำไปแปรรูปต่อได้ จากปัญหาการส่งออกที่ชะลอตัวลง

  • สุชญา หรือ มายด์ จึงมีแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเรียนมาทางด้านเคมี โดยได้แนะนำให้ครอบครัวแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ถ่านชาโคลออกมาสู่ตลาด ทำให้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดลองใช้ในครอบครัว พร้อมกับได้มีการทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลที่พอใจ จึงเริ่มสร้างแบรนด์สู่ตลาดอย่างจริงจังชื่อแบรนด์ เด็กเอาถ่าน โดยผลิตภัณฑ์จากถ่านชาโคล จากต้นยูคาลิปตัส มีคุณสมบัติพิเศษหลายด้านและมีความปลอดภัย เป็นผลดีต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจของครอบครัว มีต้นยูคาลิปตัส ที่ปลูกไว้ประมาณ 800-900 ไร่ เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตของธุรกิจครอบครัว ทำให้ต้องกลับมาหาทางพัฒนาธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป ด้วยการที่ สุชญา พยายามมุ่งมั่นหาทางออกและแก้ปัญหา สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาโคลได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่ง ขณะนั้น สุชญา กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีแรก ถือเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร กัณฐมณี กล่าว
  • การแปรรูปต้นยูคาลิปตัสสู่ถ่าน ชาโคล ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนในประเทศไทย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ต้นยูคาลิปตัสอย่างมาก อีกทั้งส่วนประกอบของต้นยูคาลิปตัส ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านอื่นได้ครบวงจร ปัจจุบันมีสินค้าที่พัฒนาออกมาสู่ตลาดแล้ว 15 รายการ ได้แก่ หมอนเพื่อสุขภาพ สบู่ ผงพอกหน้า แชมพู ผงแช่มือ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีความปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ 100%
  • จากการที่ สุชญา เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งแบรนด์ได้รับคำแนะนำที่ดีจากมหาวิทยาลัยในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างบรรจุภัณฑ์ (แพ็กเกจจิ้ง) ให้มีความโดดเด่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับรองผลการวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว จึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
  • เด็กเอาถ่าน ยังอยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาโคลสู่ตลาดอีกหลายรายการ จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีความแปลกใหม่ รวมถึง สุชญา ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการใหม่ที่จะเป็นผลดีต่อเกษตรไทยในระยะยาว กัณฐมณี กล่าวระยะต่อไป แบรนด์ เด็กเอาถ่าน เตรียมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเพื่อสุขภาพและความงามออกมาสู่ตลาด พร้อมกับจะสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และเป็นผลดีต่อลูกค้าทุกคน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message