• TH EN
  TH
'บ้านดินมอญ' ดินเผาไทย สู่ตลาดโลก
จากศิลปะภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ของเครื่องปั้นดินเผา ชาวมอญ เกาะเกร็ด จากรุ่นคุณย่า คุณปู่ มาจนถึง รุ่นหลาน สามารถผสมงานศิลปะไทย ทำให้เครื่องปั้นดินเผา กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า มีความงดงาม พร้อมผลิตเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น
 • พงษ์พันธุ์ ไชยนิล เจ้าของร้าน บ้านดินมอญ เกาะเกร็ด เปิดเผยว่า ได้เข้ามาสืบทอดการผลิตเครื่อง ปั้นดินเผา จากรุ่นคุณย่าและคุณปู่ ที่ทำเครื่องปั้นดินเผาสืบทอดต่อเนื่องกันยาวนานมาเป็นเวลาประมาณ 200 ปีแล้ว ที่เกาะเกร็ด โดยงานของรุ่นย่าและคุณปู่ จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากคุณย่าเป็นชาวมอญที่อพยพมาอยู่เมืองไทย ส่วนคุณปู่อพยพมาจากเมืองจีน ทำให้ได้งานเครื่องปั้นดินเผาแบบพิเศษ

 • ต่อมาหลังเรียนจบมาจาก วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง และผูกพันกับงานเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเรียนจบแล้วได้ไปทำงานภาคเอกชน จนในที่สุดตัดสินใจเข้าร่วมสืบทอดงานเครื่องปั้นดินเผา พร้อมใช้ชื่อแบรนด์ว่า บ้านดินมอญ โดยมีการปรับรูปแบบการผลิตใหม่ ปรับรูปแบบงานและลวดลายผลิต เพิ่มลวดลายไทยสีดำบนพื้นทอง (อะครีลิก) และมีการนำลวดลายไทยมาผสม โดยแต่ละชิ้นงานจะผลิตด้วยความประณีตอย่างมาก และบางชิ้นใช้เวลาผลิตประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก

 • จากการปรับรูปแบบผลิตใหม่ และลวดลายต่างๆ ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างมาก มีราคาขายตั้งแต่ระดับหลักพันบาท ไปจนถึงระดับ 1 หมื่นบาท หรือมากกว่านั้น โดยสินค้าหลักที่ผลิต ได้แก่ ผอบและงานเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นคนไทย และลูกค้าต่างชาติ

 • สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้าหลัก จะผ่านร้านตัวแทนจำหน่าย ในโอเรียนเต็ล และร้านโอท็อป เฮอร์ริเทจ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวมถึงได้เปิดร้านใช้ชื่อว่า วังดิน ที่ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา โดยกลุ่มลูกค้าตอบรับสินค้าที่ดีอย่างมาก เพราะสินค้ามีเอกลักษณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

 • ที่ผ่านมา ได้เปิดร้านที่ตลาดน้าสี่ภาค พัทยา และเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ ร้านค้าได้รับผลกระทบอย่างมาก ร้านได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้สินเชื่อและยังได้รับโอกาสที่ดีจากร้านค้าใน โอเรียนเต็ล ที่เปิดให้สินค้าไทยไปจำหน่าย ส่งผลให้แบรนด์เติบโตได้เป็นอย่างดี มีลูกค้ารู้จักเพิ่มมากขึ้น และมีลูกค้าประจำ พงษ์พันธุ์ กล่าว

 • ในแต่ละปี จะผลิตสินค้าได้ประมาณ 100 ชิ้น โดยสินค้าทุกงานเป็นการผลิตแบบแฮนด์เมด ที่ต้องใช้เวลา และที่บ้านดินมอญจะมีลายพิเศษ คือ ก้างปลา ที่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

  พงษ์พันธุ์ กล่าวต่อว่า ระยะต่อไป บ้านดินมอญ เตรียมจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม รวมทั้งจะเปิดเป็นโชว์รูมของบ้านดินมอญ ซึ่งจะเปิดในเกาะเกร็ด คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2560 พร้อมกันนี้มีแผนจะสร้างแบรนด์ในประเทศให้ลูกค้ารู้จักเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาเน้นผลิตงานเป็นหลัก และยังไม่ได้มุ่งทำตลาด

 • จากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สร้างเอกลักษณ์ ด้วยศิลปะความเป็นไทยที่งดงามของเครื่องปั้นดินเผาจากตลาดในประเทศสู่ตลาดโลก

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message