• TH EN
  TH
ชาวไร่มันกาฬสินธุ์เฮราคาขยับเล็งขยายพื้นที่ปลูก
 • ชาวไร่มันกาฬสินธุ์เฮราคาขยับเล็งขยายพื้นที่ปลูก
 • ชาวไร่มันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พอใจราคามันสำปะหลังยุค ลุงตู่ พุ่ง กิโลกรัมละ 3 บาท เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่าย เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกรุ่นใหม่ จากราคาตกต่ำเพียงกิโลกรัมละ 1 บาท จึงจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นหวังโกยเงิน ใช้หนี้ มีกำไร ที่จะทำให้ชาวไร่มันสำปะหลังอยู่ได้ ถึงแม้จะลำบาก ต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ขายได้ราคาดี มีกำไร ก็ทำให้หายเหนื่อย

 • นางมณี วงศ์สมศรี อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 ชาวไร่มันสำปะหลัง บ้านหนองกาว หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากที่ดินทำกินอยู่บนที่สูง เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ จึงปลูกมันสำปะหลัง และปลูกอ้อย โดย 4-5 ปีก่อน ตนและเพื่อนบ้าน จะพากันปลูกอ้อยกันมาก เนื่องจากราคารับซื้อค่อนข้างสูง ตันละประมาณ 1,200 บาท ขณะที่ราคามันสำปะหลังเพียงตันละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบต้นทุนและการบริหารจัดการทุกขั้นตอน และหักลบกลบหนี้แล้ว การปลูกอ้อยจะง่ายและมีกำไรมากกว่า จึงเห็นว่านับถอยหลังไป 5-10 ปี พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังลดหายไปมาก กลายเป็นไร่อ้อย และแปลงยางพารา แปลงมะม่วง เนื่องจากปลูกมันสำปะหลังขาดทุน

 • นางมณีกล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ ราคารับซื้อผลผลิตไม่แน่นอน ปลูกมากราคารับซื้อผลผลิตต่ำ ปลูกน้อยราคาดี ตนจึงปลูกทั้งอ้อยและมันสำปะหลัง เผื่อราคาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีขึ้น โดยแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกอ้อย

  ส่วนหนึ่ง และปลูกมันสำปะหลังประมาณ 25 ไร่ อายุ 10 เดือนเก็บเกี่ยว ปีที่แล้วได้ราคาสูงสุด ตันละ 2,700 บาท ปีนี้ดีขึ้น ตันละ 3,000 บาท จึงคาด ไว้ว่าในการปลูกมันสำปะหลังรุ่นต่อไป จะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น โดยลดพื้นที่ปลูกอ้อย เป็นแปลงปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น

 • อย่างไรก็ตามหากนับย้อนหลัง 3-4 ปี ราคามันสำปะหลังตกต่ำมาก ตันละประมาณ 1,000 บาท ทำให้ชาวไร่มีกำไร โดยส่วนตัวปลูกอยู่ 3 สายพันธุ์ ตามความเหมาะสมของสภาพดิน มี สายพันธุ์เกษตรศาสตร์ สายพันธุ์ซีโอ และสายพันธุ์พวงเพชร ทั้งนี้ขอขอบคุณ รัฐบาล ที่มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และลดทุนการปลูกมันสำปะหลัง รวมทั้งภาคการเกษตรอื่น ๆ โดยเฉพาะปรับราคารับซื้อผลผลิตสูงขึ้น และถ้าจะให้ดีที่สุด การรับซื้อผลผลิตควรจะมีประกันราคา หรืออย่างราคามันสำปะหลัง ควรเริ่มต้นที่ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท หรือตันละ 3,500 บาทขึ้นไปจะดีมากเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยพุ่งสูงถึงตันละ 3,800 บาท ทั้งนี้ชาวไร่มันสำปะหลังจะได้มีกำไรมากขึ้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ นางมณีกล่าว.

 • ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รายงาน

  --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message