• TH EN
    TH
รายได้เกษตรหดตัวตั้งแต่ต้นปี
  • รายได้เกษตรหดตัวตั้งแต่ต้นปี
  • น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2562 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.88% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง 0.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และมะพร้าว ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.29% ซึ่งสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ สำหรับสินค้าสำคัญ ที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง

    --มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 - 14 ก.พ. 2562--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message