• TH EN
  TH
พาณิชย์โคราช จัดประกวดข้าวหอมมะลิไทย เผยเกษตรกรอ.ประทาย คว้ารางวัลชนะเลิศ
 • พาณิชย์โคราช จัดประกวดข้าวหอมมะลิไทย เผยเกษตรกรอ.ประทาย คว้ารางวัลชนะเลิศ
 • พาณิชย์โคราช จัดประกวดข้าวหอมมะลิไทย เผยเกษตรกรอ.ประทาย คว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด ชนะเลิศระดับกลุ่มเกษตรกร

  นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2561/62 ตามที่กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิจัดการประกวดข้าวหอมมะลิในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานฯ ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวดและได้ทำการตัดสินการประกวดไปเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา

 • โดยในการจัดประกวดครั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขการประกวด คือ จะต้องเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข 15 หรือข้าวดอกมะลิ 105 และจะคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 ลำดับแรก และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 ลำดับแรก เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน ภายในวันที่ 31 ม.ค.2562

 • สำหรับผลการประกวด มีเกษตรกรรายบุคคลส่งข้าวเข้าประกวดรวม 32 ตัวอย่างจาก 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโชคชัย 1 ราย แก้งสนามนาง 3 ราย สีคิ้ว 1 ราย เมืองนครราชสีมา 2 ราย บ้านเหลื่อม 1 ราย พระทองคำ 2 ราย เสิงสาง 4 ราย ประทาย 2 ราย ครบุรี 2 ราย พิมาย 9 ราย ขามทะเลสอ 3 ราย เมืองยาง 1 ราย ห้วยแถลง 1 ราย และกลุ่มเกษตรกร 4 ตัวอย่างจาก 4 อำเภอ ได้แก่ โชคชัย 1 ราย เมืองนครราชสีมา 1 ราย ประทาย 1 ราย และพิมาย 1 ราย

 • ทั้งนี้ ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ ประธานชมรมโรงสีข้าว ประธานสภาเกษตร คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ผลดังนี้

 • 1.ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต.สุภาณุวัฒน์ กนกพินิจ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 9 ต.โคกกลาง อ.ประทาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุทัศน์ เกณฑ์การ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง บ้านเลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายเจริญ เจิมขุนทด เลขที่ 78 หมู่ 2 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ

 • 2.ประเภทกลุ่มเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด เลขที่ 24 หมู่ 9 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านท่าอ่าง เลขที่ 162 หมู่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง เลขที่ 42 หมู่ 6 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย

 • ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Lineได้เลย พิมพ์ @prachachatหรือ คลิกลิงก์https://line.me/R/ti/p/@prachachat

  หรือจะสแกน QR Codeในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

  TAGSข้าวหอมมะลิไทยพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเกษตรกร

  ที่มา: www.prachachat.net

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message