• TH EN
    TH
"ปศุสัตว์"เปิดไลน์แจ้งภัยแล้ง
  • "ปศุสัตว์"เปิดไลน์แจ้งภัยแล้ง
  • 14 มีนาคม 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังไม่มีการรายงานถึงผลกระทบจากสถานการณ์แล้ง ต่อภาคปศุสัตว์ เพราะภาคปศุสัตว์ใช้น้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาคการเกษตรอื่น ๆ

    ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองจึงไม่น่าห่วง แต่ที่ต้องเฝ้าระวัง คือเกษตรทั่วไป ซึ่งได้สั่งการไปยังปศุสัตว์อำเภอ ให้เข้าไปดูแลว่า มีกลุ่มไหนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้ง ซึ่งคาดว่า หลังจากเดือน เม.ย.เป็นต้นไป หากฝนยังไม่ตก จะเกิดปัญหากับสัตว์ใหญ่ เช่นโค กระบือ เป็นต้น อาจต้องใช้รถขนน้ำเข้าไปช่วย

  • ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยแล้งประจำปี 2562 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มีการเตรียมเสบียงสำรอง ไว้ที่คลังเสบียง ศอส. 32 แห่ง จำนวน 6,078.98 ตัน แบ่งเป็นหญ้าแห้ง 4,876.7 ตัน หญ้าหมัก 830.98 ตัน หญ้าสด 371.3 ตัน คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 55 แห่ง เป็นหญ้าแห้ง 273 ตันเสบียงเกษตรกร 482 ราย รวม 324,230.7 ตัน แบ่งเป็นหญ้าแห้ง 6,067.7 ตัน หญ้าหมัก 229,116 ตัน และหญ้าสด 89,046 ตัน

  • นอกจากนี้ มีการเตรียมยานพาหนะ ไว้ที่ 201 คัน ถุงยังชีพ 3,000 ชุด หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 18 หน่วย โดยมีหน่วยอพยพสัตว์ และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 9 หน่วย 278 คน เตรียมเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ ประจำปศุสัตว์เขต 9 เขต

  • ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้ง ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากปศุสตว์ผ่าน ไลน์ ID : DLD Disaster center , E-mail : didaster@dld.go.th โทร.02-6534553 ,02-6534444 ต่อ 3315

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message