• TH EN
  TH
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 6 ธันวาคม 2561
 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 6 ธันวาคม 2561
 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 6 ธันวาคม 2561

  การคาดหมาย

  ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

 • ข้อควรระวัง

  ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ระมัดระวังสัญจรบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

  ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

  ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

 • ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

  อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส

  อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

  สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่าง ตลอดช่วง

  อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส

 • อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

  สำหรับบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส

  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

  ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

  อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

  ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

  อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

  ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 4 – 6 ธ.ค.

  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

  อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

  ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 4 – 6 ธ.ค.

  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

  อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตลอดช่วง

  อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

  อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

  ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 256

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4568-74

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message