• TH EN
  TH
ก.พลังงานเร่งดึงน้ำมันปาล์มผลิตไฟลั่น3แผนดันราคาปาล์มขยับแน่
 • ก.พลังงานเร่งดึงน้ำมันปาล์มผลิตไฟลั่น3แผนดันราคาปาล์มขยับแน่
 • กระทรวงพลังงานโชว์ 3 มาตรการพร้อมดันราคาปาล์มขยับเพิ่มได้แน่ ล่าสุดเร่งดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตัน ใน 3 เดือนส่งป้อนผลิตไฟในโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกง ลั่นค่าไฟไม่ขึ้นดึงงบกลางและกฟผ.แบกภาระแทน พร้อมเร่งประเดิมเพิ่มสัดส่วนผสมดีเซลนำร่อง 6.8% เริ่ม 8 พ.ย.นี้ และหนุนใช้บี 20 เพิ่ม

 • นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับราคาปาล์มในประเทศที่ตกต่ำตามทิศทางราคาตลาดโลกและสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ที่อยู่ในระดับสูงกระทรวงพลังงานจึงได้เร่งดำเนินงาน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อดูดซับปริมาณปาล์มโดยมาตรการล่าสุดคือการนำน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกงเป็นระยะเวลา 3 เดือนซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)กำลังปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้พร้อมดำเนินการได้

 • โรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกงปกติใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแต่บางกรณีฉุกเฉินที่ก๊าซฯขาดหรือหยุดจ่ายมาก็จะเดินเครื่องเป็นดีเซลดังนั้นการดึงปาล์มมาใช้แทนก็จะเหมาะสมกว่าที่จะไปใช้ในโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาที่มีต้นทุนสูงถึง 6-7 บาทต่อหน่วยขณะที่ใช้น้ำมันปาล์มจะกระทบต้นทุนค่าไฟสูงขึ้น 20-30 สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นค่าไฟเฉลี่ย 3-3.20 บาทต่อหน่วย นายศิริกล่าว

 • ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,000 ล้านบาทจากการรับซื้อCPO ที่จะซื้อตรงกับผู้ผลิตที่ขณะนี้ราคา CPO จะอยู่ระดับ 18-19 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) อย่างไรก็ตามต้นทุนดังกล่าวจะไม่มีการผลักภาระไปยังค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเนื่องจากรัฐบาลจะมีการนำเงินมาจากงบกลางไปชดเชย 500 ล้านบาทและส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาทจะเป็นการเกลี่ยจากค่าสายส่งที่กฟผ.จะเป็นผู้รับผิดชอบรับภาระไป

 • นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 พ.ย.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ยังได้มีมติที่จะดำเนินการช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มเพิ่มด้วยการเห็นชอบให้เพิ่มสัดส่วน ผสมน้ำมันปาล์มในดีเซลB7 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 7% ในทุกลิตร)ที่ปัจจุบันผสม 6.6% เพิ่มเป็น 6.9% ซึ่งจะช่วยดูดซับCPO เพิ่มอีก 8 หมื่นตันต่อปี โดยขั้นต้นจะบังคับเพิ่มสัดส่วนเป็น 6.8% ก่อนนำร่องวันที่ 8 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งส่วนนี้จะทำให้เกิดการซื้อ CPO เพิ่มขึ้นทันทีก่อน 1.5 หมื่นตัน

 • สำหรับมาตรการสุดท้ายนั้นก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลB20(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 20% ในทุกลิตร) ด้วยความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)และบริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) เพื่อทดลองใช้ดีเซล B20 ในรถประจำทาง เป็นเวลา 1 เดือน โดยมีแผนการใช้ดีเซลB20 ในปริมาณ 7 ล้านลิตรต่อเดือน และจะทำให้การใช้ดีเซลB20 โดยรวมในเดือนธ.ค. 2561 รวมเป็น 20 ล้านลิตรต่อเดือน อย่างไรก็ตามได้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม(CPO)ในส่วนนี้ให้ได้ 6 แสนตันต่อปี ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จากเป้าหมายรวม 15 ล้านตันต่อวัน ในอนาคต ซึ่งล่าสุดมีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและร้านค้าที่แจ้งขอปั๊มเพื่อใช้บี 20 เพิ่มเติมมาโดยอยู่ระหว่างการพิจารณา

 • แผนบี 20 นั้นยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาแต่ทั้ง 3 แผนที่เราวางไว้ทั้งการผลิตไฟ การเพิ่มสัดส่วนผสมในดีเซลก็จะทำให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกินได้เกือบหมดที่ขณะนี้สต็อกปาล์มดิบอยู่ 3.7 แสนตันต่อปีขณะที่ระดับปกติควรจะอยู่ 2.5 แสนตันต่อปี ภาพรวมเมื่อสต็อกปาล์มลดลงก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดการยกระดับราคาผลปาล์มทะลายที่ขณะนี้เฉลี่ย 3 บาทต่อกก.เป็น 3.50 บาทต่อกก.ได้ นายศิริกล่าว

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message