• TH EN
    TH
ปภ.เผยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม 6 จังหวัด
  • ปภ.เผยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม 6 จังหวัด
  • นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงเหลือ 6 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,520 ครัวเรือน 55,576 คน ได้แก่ จ.บึงกาฬ นครพนม สกลนคร นครนายก ปราจีนบุรี และเพชรบุรี ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message