• TH EN
  TH
เศรษฐกิจรุ่งเรือง น้ำท่าบริบูรณ์ดี พระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้าพิธีแรก นาขวัญปี 2561 ชาวนาได้ฤกษ์ไถหว่าน
 • เศรษฐกิจรุ่งเรือง น้ำท่าบริบูรณ์ดี พระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้าพิธีแรก นาขวัญปี 2561 ชาวนาได้ฤกษ์ไถหว่าน
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ผลเสี่ยงทาย พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า ทายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์ ธัญญาหาร ภักษาหารอุดมสมบูรณ์ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง การคมนาคมสะดวก การค้ากับต่างประเทศดีขึ้น ประชาชนแห่เก็บ เมล็ดข้าวเป็นสิริมงคล ส่วนเกษตรกร ทั่วประเทศถือฤกษ์ดีไถปรับผืนนาหว่านข้าวกล้า นายกฯสบายใจ แต่แนะ ชาวบ้านเตรียมรับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อเวลา 08.29 น. วันที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายัง พลับพลาที่ประทับ ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ทรงเป็นองค์ประธานใน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

 • ทั้งนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ช่วงเวลา 08.29-09.19 น. ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพี คู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน นางสาว พรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการ

 • งานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาได้แก่ พระโคพอและ พระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

  จากนั้น นายเลิศวิโรจน์ ปลัด กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนานำยาตราขบวนพร้อมเทพีคู่หาบออกจากโรงพิธีพราหมณ์ ผ่านหน้าพลับพลาพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ ก่อนไถดะไปทางทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมกับหว่านเมล็ด พันธุ์ข้าว แล้วไถกลบอีก 3 รอบ

 • ต่อมานายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการ พยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่ม จะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง

  ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้ง เลี้ยงพระโค ปรากฏว่า พระโคกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 • สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนหกของ ทุกปี นับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันเกษตรกร ประจำปีอีกด้วย

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้น พระราชพิธีไถหว่าน ประชาชนจำนวนมาก ที่มารออยู่รอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต่างวิ่งกรูเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวเปลือกที่พระยาแรกนาหว่านไถไป สอบถามชาวบ้าน หลายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกล่าวตรงกันว่า มารอเก็บเมล็ดข้าวเปลือกที่ใช้หว่านในพระราชพิธีนำไปขยายพันธุ์เพาะกล้าไว้เป็นสิริมงคล

 • นางจำนรรค์ รักษ์คง อายุ 61 ปี ชาวบ้านอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปีที่แล้วก็มาเก็บข้าวได้ 59 เมล็ด ปีนี้จะนำข้าวเปลือกที่ได้ไปเพาะกล้าไว้อีก ประมาณเดือนพฤศจิกายนก็ เก็บเกี่ยว ได้ ตนภูมิใจที่ที่ได้มาร่วมพิธีสำคัญนี้ และได้เฝ้าฯรับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้วย

 • เช่นเดียวกับ นายสมโภชน์ ประเมินชีพ อายุ 60 ปี ชาวอ.สังขละ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ปีที่แล้วเก็บข้าวเปลือกในพระราชพิธีได้ 100 กว่าเมล็ด เอาไปปลูกเก็บไว้เป็นขวัญข้าวขยายพันธุ์ เพราะเป็นต้นกล้า และปีนี้ได้ต้นแก้ว 1 ต้น ก็จะนำไปปลูกที่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลเช่นกัน

 • ขณะที่ชาวนาหลายจังหวัดถือโอกาสวันประกอบพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ เริ่มลงมือหว่านข้าว เพาะปลูกไม้ผล อย่างที่จ.ชัยนาท เกษตรกร ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้หว่านในแปลงนาทันที หลัง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่สนามหลวงเสร็จสิ้น ด้วยความเชื่อว่า การลงมือปลูกข้าวหลังพระยาแรกนาหว่านเมล็ดข้าวเมล็ดแรกลงผืนดิน เป็นสิริมงคลแก่ผืนนาและเกษตรกร จะช่วยให้ผลผลิตงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลผลิตได้ราคา หลายรายยังนำเครื่องเซ่นไหว้แม่โพสพ เจ้าที่เจ้าทาง ที่ปกปักรักษาท้องนา ขอพร ให้ไม่มีอุปสรรคในการทำเกษตรตลอด ทั้งปีด้วย

 • ทั้งปีด้วย

  เช่นเดียวกับ ที่ทุ่งนาบ้านกุดโง้ง หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ชาวนา นำรถไถไปปรับดินที่นา ก่อนเร่งหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้าลงในนาเอกฤกษ์เอาชัย รวมถึง จ.บุรีรัมย์ ชาวนาเชื่อว่าถ้าเริ่มไถหว่านข้าวในวันพืชมงคลจะเป็น สิริมงคล ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี เนื่องด้วย พระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะที่จ.หนองคาย เกษตรกรหลายราย นอกจากทำการหว่านเมล็ดข้าวลงผืนนา แล้ว ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง นำโดย นายสัญญา โยธวงษ์ ประธานศูนย์ฯ นำสมาชิกในกลุ่มปลูกผักหวาน ของศูนย์ เรียนรู้ฯปลูกไม้ผลในพื้นที่ศูนย์เนื้อที่ 25 ไร่ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

 • ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวหลังพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญว่า ขอให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพการเกษตรประสบความสำเร็จ ในด้านการผลิตก็ขอให้ระมัดระวัง ควรเตรียมรองรับความเสี่ยง เรื่องน้ำท่วม ฝนแล้ง ดูเวลาปลูกข้าวให้ตรงกับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างที่รัฐบาลแนะนำด้วย นอกจากนี้ ยังขอให้คำนึงถึงผู้บริโภค และตลาดก่อนเสมอ

 • ผู้สื่อข่าวถามถึงการเสี่ยงทายของ พระโคว่าการเกษตรการค้าขายต่างประเทศดี การคมนาคมดี เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง นายกฯกล่าวว่า ก็สบายใจขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ เพราะมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลง

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message