• TH EN
    TH
เร่งช่วยราคาสับปะรดตกต่ำ จัดคาราวานส่งขายหลายจว.
  • เร่งช่วยราคาสับปะรดตกต่ำ จัดคาราวานส่งขายหลายจว.
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากชาวไร่สับปะรดในพื้นที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ด้วยการรวบรวมผลผลิตกระจายไปจำหน่ายนอกพื้นที่ โดยเตรียมปล่อยคาราวานขนส่งสับปะรดเที่ยวแรกน้ำหนัก 17.5 ตัน ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ที่หน้า ธ.ก.ส. สาขา อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงและ กทม. จากนั้นจะรวบรวมส่งไปตลาดเป้าหมายพื้นที่อื่นให้ครบ 500 ตัน ในราคารับซื้อ กก.ละ 4 บาท สูงกว่าแผงรายย่อยรับซื้อที่ กก.ละ 1.50 บาท เลือกสับปะรดที่มีคุณภาพและรสชาติดีสำหรับบริโภคผลสด

  • นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย รองประธานสภาเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า แนวทางการระบายผลผลิตสับปะรดของ ธ.ก.ส.น่าจะมีปัญหา ชาวไร่ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อส่งผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อการส่งออก และมีการประเมินจากโรงงานสับปะรดกระป๋องช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ จะมีผลผลิตส่วนเกินถึง 6 หมื่นตัน ปัจจุบันผล กระทบจากการส่งออกทำให้โรงงานบางแห่งมีการกำหนดวันผลิตและคัดเลือกสับปะรดที่มีคุณภาพตามที่ต้องการเท่านั้น ชาวไร่จำนวนมากที่ถูกโรงงานคัดผลผลิตทิ้งต้องนำไปขายเป็นอาหารสัตว์ราคา กก.ละ 1 บาท จากต้นทุน กก.ละ 4.60 บาท ส่วนการรับซื้อที่แผงรายย่อยผู้ขายจะต้องจองวันตัดสับปะรดล่วงหน้า และมีการซื้อขายเฉพาะผู้ค้าขาประจำ เท่านั้น--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message