• TH EN
    TH
กยท.ลุยพัฒนายาง'RAOT-GMP' กระแสตอบรับแรงจัด-ยอดสั่งซื้อพุ่งกระฉูด
  • กยท.ลุยพัฒนายาง
  • นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ประสบผลสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน GMP RSS เกรดพรีเมียม ภายใต้ชื่อ RAOT-GMP ซึ่งยางคุณภาพสูง สม่ำเสมอ สะอาด ได้มาตรฐาน โดยในงาน Global Rubber, Latex & Tyre 2018 Expo ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา กยท. ได้นำยางแผนรมควัน RAOT-GMP ไปจัดแสดง ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจและมียอดสั่งซื้อเข้ามากว่า 300 ตัน

  • ทั้งนี้ การผลิตยางแผ่นรมควัน GMP RSS ต้องผ่านมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลสวนยาง วิธีการกรีดยาง การรวบรวมน้ำยาง พอมาถึงโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันจะมีวิธีควบคุมกระบวนผลิตโดยใช้หลักการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม จนกระทั่งได้ยางแผ่นรมควัน RSS ออกมา ในขั้นตอนการเก็บรักษาและขนส่งยางก็ต้องได้มาตรฐาน เช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่า ยางแผนรมควันทุกแผ่นภายใต้ชื่อ RAOT-GMP ได้มาตรฐานและคุณภาพสูง

  • ปัจจุบันตลาดยางพารามีแข่งขันสูง ถ้าหากเกษตรกรสามารถพัฒนาทำยางที่มีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้การรับรองมาตรฐาน GMP ของ กยท. จะเพิ่มโอกาสทางการค้ามากขึ้น ลดการแข่งขันในตลาดเดิมๆ มุ่งสู่ ตลาดที่ต้องการยางคุณภาพสูง เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ ล้อเครื่องบิน สุขภาพ ความงาม อาหาร เป็นต้น ที่ต้องการความมั่นใจในวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการโดยมีมาตรฐานคงที่ และมีความน่าเชื่อถือซึ่งที่ผ่านมา กยท. ได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันเกษตรชาวสวนยาง และชุมนุมสหกรณ์ ในหลายๆ พื้นที่ ผลิตยางมาตรฐาน GMP ทั้งประเภทยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน

  • นายปรีดิ์เปรมกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้แนะนำและถ่ายถอดความรู้ให้ผู้นำสถาบันเกษตรชาวสวนยางที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน GMP ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดพลังงาน ลดมลภาวะ ลดแรงงาน และการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ขณะนี้มีโรงรมควันไม่น้อยกว่า 144 แห่งทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมผลิตทางแผนรมควันมาตรฐาน GMP RSS เกรดพรีเมียม ซึ่งมีโรงรมควันที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 12 แห่ง อยู่ใน จ.ตรัง 7 แห่ง จ.สงขลา 3 แห่ง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง และจ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง ที่เหลืออีก 137 แห่งอยู่ระหว่างการ เตรียมความพร้อม ในเรื่องของการจัดระบบสถานประกอบการ--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message