ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
"เจ้าชายซาอุฯ" รับข้อเสนอขายปุ๋ยราคามิตรภาพเป็นวาระพิเศษ หวังช่วยเกษตรกรไทย
18 พ.ค. 2565
48

วันที่ 18 พ.ค.65 รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานฟอรั่มการลงทุนซาอุดีอาระเบีย-ไทย 2022 ( Saudi-Thai Investment Forum 2022) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 ที่กรุงริยาด โดยมีกระทรวงการลงทุน (Ministry of Investment) ของซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ เป็นหัวหน้าคณะ

ซึ่งในการประชุมระหว่างภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำของ 2 ประเทศมีเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด ( Prince Faisal bin Farhan Al Saud) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทในสาขาต่างๆเช่นเอสซีจี (SCG.), ปตท. (PTT), ซีพี. ไทยยูเนี่ยน,ซีแวลู ,โตโยต้า ,ทีโอเอ., โตชิบา และแอร์เอเซีย เป็นต้น ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียในมิติต่างๆ

ทั้งนี้ เจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด ( Prince Faisal bin Farhan Al Saud) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยพุงสูงขึ้นจากผลกระทบของโควิดระบาด และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

นอกจากนี้นายอลงกรณ์ ยังเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ และการชลประทาน การพัฒนาอาหารและมาตรฐานฮาลาล การร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและเขตอุตสาหกรรมฮาลาลภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้และการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆโดยจัดตั้งกลไกในการทำงานขับเคลื่อนร่วมกัน

“กระทรวงเกษตรฯ โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียทางด้านการเกษตร การชลประทาน การปศุสัตว์ และการประมง ฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของไืทยและวิสัยทัศน์ ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi 2030) เพื่อยกระดับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่มิติแห่งโอกาสใหม่ของ 2 ประเทศ”

ทางด้านเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด ( Prince Faisal bin Farhan Al Saud) ได้ตอบรับที่จะพิจารณาข้อเสนอเรื่องปุ๋ยของไทยเป็นวาระพิเศษลำดับต้น โดยจะมอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ และยินดีในการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านฮาลาลและเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำหรับการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมชลประทาน ได้พบหารือกับคณะผู้แทนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและเกษตร (MEWA) โดยเห็นพ้องต้องกันที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านการเกษตรในมิติต่างๆและจะจัดให้มีการประชุมทางไกลในด้านต่างๆ ให้เร็วที่สุด

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

https://siamrath.co.th/n/349016

PANDINTHONG.COM
Loading