• TH EN
  TH
ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ 1 ไร่ ได้ 15,000 บาทต่อเดือน
 • ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ 1 ไร่ ได้ 15,000 บาทต่อเดือน
 • นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเกษตรจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันก่อน

 • ซึ่งเป็นแปลงปลูกผักของนายนิพัฒน์ ม่วงพานิชย์ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการยกระดับจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกผักในล้อยางรถยนต์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง
 • เกษตรกรรายนี้ได้ใช้วงล้อยางรถยนต์มาเป็นภาชนะในการปลูกผักมากกว่า 1,000 ล้อ ใช้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกผักสวนครัว หลายชนิดด้วยกัน อาทิ มะเขือ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว และใช้ตะกอนที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพารามาเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูก เป็น การลดต้นทุนด้านการผลิตอีกทางหนึ่ง
 • สำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจจะปลูกผักด้วยวงล้อยางรถยนต์นั้น เจ้าหน้าที่แนะนำว่า พื้นล้อยางควรมีลักษณะโค้งเว้า เพราะจะช่วยรองรับน้ำได้ดี ในช่วงหน้าแล้ง ล้อยางก็จะมีความชื้นดี เนื่องจากพื้นล้อยางที่เป็นรูจะมีวัสดุปิด ในช่วงหน้าฝนพื้นดินที่แฉะด้านล่างก็จะไม่สามารถดูดน้ำออกไปจากล้อยางทางด้านล่างได้ซึ่งขนาดของล้อยางจะเป็นตัวกำหนดว่าปลูกผักได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละวงล้อ
 • การนำมาใช้ขั้นต้นให้ตัดล้อยาง โดยใช้มีดคัด ขณะตัดใช้มือกดด้านเว้าข้างในของล้อยางด้านบนไว้ กรีดที่มุมล้อข้างนอกของด้านบนล้อยางหลาย ๆ ครั้งให้เกิดแผล ใช้มีดพร้า ลากยาเปิดปากแผลไปจนครบวง ล้อยางที่กรีดจะมีลักษณะถูกเปิดข้าง 1 ด้านเพื่อให้สามารถโรยดินปลูกลงไปได้
 • จากนั้นวางล้อยางให้หงายใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขัดแบบขัดแตะวางปูพื้นยางด้านล่าง แล้วใช้กระสอบพลาสติกวางปิดอีกชั้นหนึ่งใส่ปุ๋ยหมักลงไปประมาณ 80 ส่วนของพื้นที่ภายในวงล้อ อีก 20 ส่วนใช้ดินผสมปุ๋ยหมัก โรยลงไปให้พอดีกับปากล้อยาง หรือให้พูนขึ้นมาเล็กน้อย นำไปตั้งตามจุดที่ต้องการจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นประมาณ 3 วันจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักลงปลูกได้
 • การปลูกผักในลักษณะเช่นนี้ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่นั้นมีสภาพดินไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชล้มลุกประเภทผัก ประกอบกับในสภาวะที่มีการรณรงค์การปลูกพืชเพื่อใช้น้ำน้อย การปลูกในภาชนะเช่นนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม ด้วยสามารถจำกัดพื้นที่การซึมของน้ำลงสู่ดินอย่างรวดเร็วได้ดี
 • และนอกจากจะมีทั้งความสวยงามและทนทานแล้ว ยังช่วยในการนำกลับมาใช้ใหม่ในวัสดุเหลือใช้ ที่มีความคงทนและย่อยสลายยาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการปลูกผักของนายนิพัฒน์ ม่วงพานิชย์ ซึ่งใช้วงล้อยางรถยนต์เป็นภาชนะ สามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิด และเก็บจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยในแต่ละวันจะมีแม่ค้าจากตลาดมารับซื้อถึงบ้าน มีรายได้โดยเฉลี่ยที่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอาชีพเสริมที่น่าสนใจในปัจจุบัน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message