• TH EN
    TH
แผ่นดินทระนง
  • 11 ก.พ. 2558
    1,089
  • ฝั้น จันทะคุณ ใช้ชีวิตตามวิธีเกษตรธรรมชาติ ห่ามกลางหุบเขาใน อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย โดยเชื่อมั่นว่า การทำเกษตรโดยให้ธรรมชาติดูแลและจัดการตัว­เองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีกับตนเอง พืชผัก และคนซื้อ แม้ว่า ทุกวันนี้ ฝั้น จะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกับแปลงผักบนเนินเข­า แต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทำลงไป
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message