ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
3 แอปพลิเคชันสำหรับชาวประมง เพื่อส่งเสริมความเป็น Smart Farmer
26 ม.ค. 2565
73
รวม 3 แอปพลิเคชันสำหรับชาวประมง เพื่อส่งเสริมความเป็น Smart Farmer
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ใช้งานง่ายและได้ข้อมูลเพียบ!!
• แอปพลิเคชัน Shrimp-Dis
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งสําหรับคนเลี้ยงกุ้ง เพื่อการวินิจฉัยโรคกุ้งด้วยตนเอง
• แอปพลิเคชัน นิล 4.0
เครื่องมือเพื่อคนเลี้ยงปลานิล เพื่อช่วยบริหารจัดการสำหรับฟาร์มปลานิล
• แอปพลิเคชัน Aqua-Vet รวมข้อมูลโรค และยารักษาโรคด้านสัตว์น้ำโดยเฉพาะ
3แอปพลิเคชันสำหรับชาวประมง
3แอปพลิเคชันสำหรับชาวประมง
3แอปพลิเคชันสำหรับชาวประมง
PANDINTHONG.COM
Loading