ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ฟื้นฟูแม่น้ำปราณ
29 ส.ค. 2565
67

“แม่น้ำปราณบุรี” เป็นแม่น้ำสายสำคัญของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา สร้างรายได้จากการทำประมง จนกลายเป็นอาชีพที่มั่นคง เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนโดยรอบ

แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำที่เคยมีอย่างชุกชุม จนก่อผลกระทบต่อการทำอาชีพประมง และอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องกรมประมงและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงกำหนดให้แม่น้ำปราณ เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุกมิติ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศ

พุ่งเป้าไปที่การให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมง กรมประมงจึงร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา (ด้านการประมง) ในแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ขึ้นบริเวณที่สาธารณประโยชน์ 24 ไร่ เพื่อเร่งฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเพิ่มผลผลิตให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรชาวประมงในพื้นที่

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรี 2 ล้านตัว ประกอบด้วย กุ้งทะเล 1,200,000ตัว ปลากะพงขาว 90,000 ตัว ปลากินพืชน้ำจืด 700,000 ตัว และปูม้า 10,000 ตัว

โดยพันธุ์สัตว์น้ำส่วนหนึ่งได้มอบให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี รวม 17 ชุมชน นำไปปล่อยในแม่น้ำปราณบุรีในจุดอื่นๆต่อไป.

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/2484667

PANDINTHONG.COM
Loading