ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ตรวจสอบด่วน “ประกันรายได้ข้าว” งวด 32 ออกแล้ว
20 พ.ค. 2565
44
นับถอยหลัง “ประกันรายได้ข้าว” งวด 32 ใกล้จะปิดฉากจบ ประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 ชาวนา ใครยังไม่ได้เงิน "ประกันราคาข้าว" ให้สอบถาม ธ.ก.ส.สาขา หรือ สำนักงานเกษตร ใกล้บ้าน ด่วน ล่าสุด ธ.ก.ส.มีส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไทย ให้เกษตรก รแจ้งเป็นรายบ้าน แล้ว คาดว่าจะได้รับ 2-3 วัน

ความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว” อย่างมีต่อเนื่อง ล่าสุด ถึง งวดที่ 32 แล้ว ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท นั้น เกษตรกรมาตรวจสอบสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์ ธ.ก.ส. คลิก https://chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ (22 เม.ย.65) มีการเคาะราคาเกณฑ์อ้างอิง ในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว”  งวดที่ 32สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2565

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                      สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่       ตันละ  682.64 บาท

 

3 . ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี            ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

4.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  400.14  บาท

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว                        ตันละ  940.53  บาท

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 32ประกันรายได้ข้าว งวด 32

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า  เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ค านวณได้ในงวดที่ 31 เปรียบเทียบกับงวดที่ 32 พบว่า ราคาข้าวเปลือก ทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น

 

ทั้งนี้โครงการ “ประกันรายได้ข้าว” ตั้งแต่ งวดที่ 32 เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3,206  ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 38,520  ไร่ ผลผลิตรวม 23,354  ตัน แบ่งเป็น

 

1.ข้าวหอมมะลิ  สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกษตรกร 2 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 7 ไร่  ผลผลิตรวม 3 ตัน

 

3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกษตรกร  243  ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 2,086  ไร่ ผลผลิตรวม 1,422 ตัน

 

4. ข้าวเปลือกเจ้า เกษตรกร 2,976  ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 36,424  ไร่ ผลผลิตรวม  21,927  ตัน

 

5. ข้าวเปลือกเหนียว เกษตรกร 1  ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 4 ไร่ ผลผลิตรวม 2  ตัน

 

 

คำนวณเปรียบเทียบราคา ประกันรายได้ข้าว งวด 32คำนวณเปรียบเทียบราคา ประกันรายได้ข้าว งวด 32

 

สำหรับผลการเปรียบเทียบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและวงเงินงบประมาณการจ่ายชดเชยส่วนต่าง ที่คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เปรียบเทียบกับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร(กสก.)  ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  สำหรับงวดที่ 1-30  มีพื้นที่ลดลง 448 ไร่ ประมาณการวงเงินจ่ายชดเชยส่วนต่างลดลง 0.67 ล้านบาท

 

ด้าน ธ.ก.ส. เผยว่า ได้มีการส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับเพื่อติดตามเกษตรกรที่ยังโอนไม่สำเร็จรายบุคคลแล้วในวันนี้ ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะได้รับจดหมายภายใน 2-3 วัน คาดว่าหลังจากนี้จะมีเกษตรกรมาดำเนินการติดต่อแก้ไขบัญชีเพิ่มขึ้นชาวนา ใครยังไม่ได้เงิน สอบถาม ธ.ก.ส.สาขา หรือ สำนักงานเกษตร ใกล้บ้านด่วน

 

 

 

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/economy/525572?izo=

PANDINTHONG.COM
Loading