ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
แปรรูปวุ้นลูกตาลกรอบ ทางรอดคนเมืองตาลโตนด
19 พ.ค. 2565
34

ถ้าพูดถึงตาลโตนด คนไทยส่วนใหญ่มักจะนึกไปถึงจังหวัดเพชรบุรี ด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกต้นตาลมาก และมีผลิตผลจากน้ำตาลโตนดเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำขนมหวานเมืองเพชร ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน   มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแหล่งต้นตาลโตนดมากที่สุดในประเทศ ไทยอยู่ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา... พื้นที่ 75,000 ไร่ ของ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน มีต้นตาลมากถึง 3 ล้านต้น

 

“แม้คนที่นี่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่รายได้หลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวไม่ได้มาจากการขายข้าว เพราะต้นทุนทำนาสูง ข้าวขายไม่ได้ราคา และทำได้แค่ปีละครั้ง ไม่เหมือนเก็บลูกตาลที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ปลายนามาขาย เพราะมีผลผลิตออกมาให้เก็บได้ทั้งปี รายได้หลักของคนที่นี่เลยมาจากการขายลูกตาลเฉาะ เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน”

มาลินี พานิชกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร สทิงพระ จำกัด เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีกว่า 2,000 ราย พึ่งพารายได้จากผลผลิตของต้นตาลโตนด แต่ด้วยลูกตาลเป็นผลผลิตที่เก็บได้ไม่นาน โดยเฉพาะลูกตาลที่ผ่านการเฉาะแล้วจะเก็บไว้ได้แค่วันเดียว รสชาติจะเปลี่ยน เฉาะแล้วต้องรีบขายให้เหมด จึงเป็นปัญหาให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มักถูกพ่อค้า กดราคารับซื้อเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่จะมีผลผลิตออกมามาก ราคาจะดำดิ่งจาก กก.ละ 8-10 บาท เหลือแค่ 4-5 บาทเท่านั้นเอง

แม้ที่ผ่านมาจะมีสมาชิกบางคนแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตเก็บได้ไม่นาน ด้วยการนำมาแปรรูปทำเป็นวุ้นลูกตาลกรอบออกมาขายเพื่อยืดอายุผลผลิตให้อยู่ได้นานมากขึ้น แต่กรรมวิธีทำกันแบบบ้านๆ ยังมีปัญหาเรื่องของความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ การตอบรับของลูกค้าจึงจำกัดไม่ได้กว้างขวาง การค้าขายยังคงอยู่ในวงแคบๆ แค่ระดับหมู่บ้าน ชาวบ้านซื้อกันเอง

 
 

เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ สหกรณ์การเกษตร สทิงพระ จำกัด เลยเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยการทำเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยราชการต่างๆ เพื่อนำมาซื้ออุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตวุ้นลูกตาลกรอบที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น พร้อมกับให้แม่บ้านรวมกลุ่มกันผลิตลูกตาลกรอบ ส่งให้สหกรณ์นำไปจำหน่ายในวงกว้าง ตามโครงการสมาชิก ผลิต สหกรณ์ตลาด

และผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ราคาลูกตาลเฉาะที่เคยขายได้ไม่เกิน กก.ละ 10 บาท ปัจจุบันราคาได้เพิ่มขึ้นเป็น 25 บาท แม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามากก็ตาม เนื่องจากผลผลิตส่วนหนึ่งถูกนำไปแปรรูปวุ้นลูกตาลกรอบ ที่เก็บในอุณหภูมิปกติได้นาน 15 วัน และเก็บอยู่ในตู้เย็นได้ 1 เดือน ปัญหาลูกตาลเฉาะที่เคยล้นตลาดหมดไปทันที ไม่เพียงจะทำให้เกษตรกรที่แปรรูปจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า ยังจะช่วยดึงราคาลูกตาลเฉาะของเกษตรกรที่ไม่ได้แปรรูปให้มีราคาสูงขึ้นอีกด้วย...สนใจอุดหนุนวุ้นลูกตาลกรอบ เมืองตาลโตนดติดต่อสหกรณ์การเกษตร สทิงพระ จำกัด โทร.0-7439-4025 หรือ 08-1608-9433.

 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2393102

PANDINTHONG.COM
Loading