ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
เกษตรฯจัดงานอาหารทะเล พลิกวิกฤตขายสินค้าประมงสู่ตลาด
18 พ.ค. 2565
37

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำและการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค จ.สงขลา (Fisherman Market) และมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 8 องค์กร องค์กรละ 100,000 บาท ที่ตลาดโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ว่า ได้ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดชายทะเล ทั้ง 23 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกรมประมง เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เกิดประโยชน์ต่อชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการประมง ทำให้มีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้นกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง มีการกำหนดเปิดจุดจำหน่ายสินค้าประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดโอกาสให้ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่าย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จ.สงขลา ร่วมกับกรมประมง อบจ.สงขลา และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการกระจายสินค้าประมงสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Fisherman Market) กิจกรรม “งานมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ และการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” เพื่อเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสินค้าประมงแปรรูปให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน องค์การชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าสัตว์น้ำและสินค้าประมงแปรรูป รวมทั้งการเพิ่มทักษะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าประมงในตลาดสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดปลาแห่งนี้เป็นตลาดขายสินค้าประมงที่มีคุณภาพของ จ.สงขลา หลังจากที่มาตรการต่างๆ เริ่มผ่อนคลาย เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา จ.สงขลา เป็นจำนวนมาก สินค้าที่ดีมีคุณภาพจะเป็นจุดขายของจังหวัด จึงอยากให้พี่น้องชาวประมงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้เอาไว้ โดยกรมประมง จะช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าได้ อย่างไรก็ดีมุ่งหวังจะให้มี Fisherman Market ทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้ชาวประมงพื้นบ้านมีช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกรมประมงใน จ.สงขลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแปลงใหญ่ปลากะพงขาว องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าของกลุ่มประมงพื้นบ้านและวิสาหกิจชุมชนกว่า 40 ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ4,012,000 ตัว ได้แก่ ปูม้า 3,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย1,000,000 ตัว ปลาตะกรับ 10,000 และปลากะพงขาว 2,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/654083

PANDINTHONG.COM
Loading