ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย
13 พ.ค. 2565
74

 

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยลำตะคอง  ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM   เพื่อเสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการไทย  ด้วยมาตรฐานสากล จากองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต  ด้วย  4  หลักสูตรการอบรมเด่น ได้แก่ 

หลักสูตรที่ 1  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP   ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ถ่ายทอดความรู้โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

หลักสูตรที่ 2  การเลี้ยงจิ้งหรีดตามมาตรฐาน GAP ฉบับประชาชน  ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย  นายไพศาล  ศรีสิทธิเดโช  เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเปี่ยมสุข อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรที่ 3  การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยแมลงวันลาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.   ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตรที่  4  มาตรฐาน GAP และอินทรีย์สำหรับพืช   ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย นายธนกฤต โภคากุลวัฒน์  นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

          สถานีวิจัยลำตะคอง  วว.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการทดลองทางการเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ วว.

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยลำตะคอง วว.  เลขที่ 333 หมู่ 12  ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30130   โทรศัพท์/โทรสาร  044-390107 ,044-390150 ,คุณเบญจมาศ  088-1911144 , คุณอรุณวรรณ  087-8793330  E-mail : lamtakhong@tistr.or.th

 
 
ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
https://www.ryt9.com/s/prg/3321506
PANDINTHONG.COM
Loading