ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ทดแทนพาราควอต
12 พ.ค. 2565
112
หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ประกาศแบนพาราควอต สารเคมีกำจัดวัชพืช ห้ามมี ห้ามใช้ ห้ามขาย มาเกือบจะ 2 ปีเต็ม โดยที่ยังไม่สามารถจัดหาสารทดแทนมาให้เกษตรกรใช้แทนพาราควอตได้ คงมีแต่สารทางเลือกซึ่งต้นทุนสูงกว่าให้เกษตรกรใช้

           ล่าสุด สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดรายชื่อสารทดแทนพาราควอต โดยแบ่งออกเป็นสาร 2 กลุ่มตามระยะเวลาการใช้คือ ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือที่เรียกว่ายาคุม (pre-emergence) กับ ฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก หรือที่เรียกว่ายาฆ่า (post-emergence) สำหรับรายชื่อสารเคมีที่สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและแนะใช้ ดูรายละเอียดในภาพประกอบ.

 
 
 
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/local/2387305
PANDINTHONG.COM
Loading