ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
12 พ.ค. 2565
78
จังหวัดชุมพรนับเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า อันดับ 1 ของประเทศ และแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม อาทิ กาแฟเขาทะลุ เอสที กาแฟชุมพร และกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร

          แต่กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร มีจุดเด่นเฉพาะตัว พื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาหินปูนระดับความสูง 85-120 ม.จากระดับน้ำทะเล สามารถนำผลสดมาบ่มแล้วคัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะที่มีมาตรฐานเป็นกาแฟสาร และแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด มีรสชาติเข้ม กลมกล่อม มีกลิ่นหอม และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในรูปของสินค้ากาแฟสาร กาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด

          จากการลงพื้นที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) เพื่อติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ชุมพร พบว่า มีสมาชิกทั้งหมด 651 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 1,250 ไร่ โดยทางกลุ่มจะรับซื้อเมล็ดกาแฟสดจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในราคา กก.ละ 30 บาท สิ่งที่กลุ่มให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของเมล็ดกาแฟต้องสุกเป็นสีเหลือง สีส้ม สีแดง และต้องเป็นเมล็ดกาแฟในพื้นที่ปลูก GI ถึงจะนำเมล็ดกาแฟสดมาแปรรูปเป็นสารกาแฟ กาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด

         โดยในปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับซื้อเมล็ดกาแฟสดจากเกษตรกรสมาชิก 50 ตัน แปรรูปและจำหน่ายในรูปของสารกาแฟ 10 ตัน ในราคา กก.ละ 170-200 บาท แปรรูปเป็นกาแฟคั่ว 24 ตัน ราคา กก.ละ 450-500 บาท ที่เหลืออีก 16 ตัน แปรรูปเป็นกาแฟคั่วบด ราคา กก.ละ 450-500 บาท นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้า 4 in 1, กาแฟโรบัสต้า 3 in 1, กาแฟเกล็ด และกาแฟดริป เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ทำให้ปี 2564 ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ชุมพร มีกำไร 21.18 ล้านบาท

         สำหรับด้านการตลาด ทางกลุ่มมีการส่งผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์โอทอปกาแฟถ้ำสิงห์เพื่อกระจายจำหน่าย 5 ช่องทาง ได้แก่ ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายตรงให้กับผู้ซื้อ จำหน่ายโดยการเข้าร่วมนิทรรศการต่างๆภายในประเทศของหน่วยงานภาครัฐ และจำหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม http://www.coffeethamsing.com ผ่าน Facebook Application Line Instagram.

 

 

 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

https://www.thairath.co.th/news/local/2390026

 

 

PANDINTHONG.COM
Loading