ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
แจ้งเกิดสตาร์ตอัพสายเกษตร ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกอัปเกรดจีดีพี
6 พ.ค. 2565
175

 

 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยว่า การริเริ่มส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง NIA ตั้งเป้าจะสร้างสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกให้ได้อย่างน้อย 100 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) โดยเฉพาะสตาร์ตอัพด้านการเกษตรเป็นหนึ่งในสาขาเป้าหมายที่สำคัญ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับประชากรมากกว่าร้อยละ 30 ของประเทศ แต่กลับมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เพียงร้อยละ 10 และมีอัตราการเติบโตช้า

“ดังนั้น จึงควรเร่งผลักดันสตาร์ตอัพสายนี้ให้สามารถนำเทคโนโลยีเชิงลึกจากงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศสตาร์ตอัพด้านการเกษตร ด้วยการเชื่อมโยงให้เกิดแนวร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจ และเร่งสร้างการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น โดยเริ่มจากพัฒนาทักษะและความรู้การสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ตอัพด้านการเกษตรรายใหม่ เชื่อมต่อกับกระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้สตาร์ตอัพสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและสามารถระดมทุนเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตและการขยายธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค”

ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การบ่มเพาะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้สตาร์ตอัพมีความเข้าใจโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจให้แข็งแกร่ง รวมถึงได้ประสบการณ์ในการร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น NIA จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ Inno4Farmers ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก และรูปแบบธุรกิจด้านการเกษตรของสตาร์ตอัพที่ร่วมโครงการ ให้สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจให้เติบโต เนื่องจากที่ผ่านมาภาคเกษตรยังมีความท้าทายใหม่ๆมากมายที่ต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพผลิตผล การใช้ฐานข้อมูลเพื่อทำนายและคาดการณ์ผลผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

สำหรับปีนี้จะเปิดรับสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่มีพื้นฐานจากการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก และต้องการกระบวนการประยุกต์ใช้งานขั้นสูงที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีชีวภาพ บล็อกเชน เซ็นเซอร์และไอโอที หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเชิงลึกอื่นๆที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตร นอกจากความรู้ที่สตาร์ตอัพจะได้รับในระหว่างการเข้าร่วมโครงการแล้ว ยังจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในภาคการเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงได้ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจโจทย์ของภาคการเกษตรได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปต่อยอดความร่วมมือสู่การขยายธุรกิจได้จริง โดยโครงการ Inno4Farmers 2022

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2565 ทาง https://inno4farmers.nia.or.th  และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook : Inno4Farmers หรือโทร.08-1372-9163.

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

https://www.thairath.co.th/news/local/2384247

PANDINTHONG.COM
Loading