ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สถานการณ์...หอมแดง
24 พ.ย. 2564
28
จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 26,940 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10.44

เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาหอมแดงอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น และเป็นพืชที่สร้างรายได้และให้ผลตอบแทนสูงแก่เกษตรกร

แต่มีผลผลิตรวม 77,878 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 9.8 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ฝนตกชุกหอมแดงเน่าเสียหาย และบางส่วนชะงักการเจริญเติบโต ต้นแคระแกร็น และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อทะลักล้นตลิ่งบริเวณลำน้ำมูล และลำน้ำชี รวมถึงลำห้วยสาขาต่างๆ ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ปลูกหอมแดงถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย

จากการสำรวจเบื้องต้น มีพื้นที่ปลูกหอมแดงได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 2,048 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด มูลค่าความเสียหายประมาณ 92 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 861 ครัวเรือน

โดยคาดว่าผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลาย พ.ย. คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดร้อยละ 70 ในช่วงปลาย ม.ค.-ก.พ. ประมาณ 54,514 ตัน

ส่วนของราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ ภาพรวมมีการปรับตัวลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในระยะแรกเป็นหอมแดงไม่ได้มาตรฐาน หัวเล็ก สีไม่สด มีราคาเฉลี่ย หอมแดงสดแก่ (คละ) กก.ละ 21 บาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีราคา กก.ละ 30 บาท

หอมปึ่ง หรือหอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บ 14 วัน ราคาจะอยู่ที่ กก.ละ 43 บาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีราคา กก.ละ 55 บาท ส่วนหอมมัดจุกใหญ่ มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 55 บาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีราคา กก.ละ 80 บาท.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ที่มาของข้อมูล : www.thairath.co.th/news/local/2248802
PANDINTHONG.COM
Loading