ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
"แคนนาบิซ เวย์" วางระบบ "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ" (CSF) ตอบโจทย์การปลูกกัญชง-กัญชาในทุกสภาวะ เหมาะกับทุกสายพันธุ์
10 ก.ย. 2564
58

บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd.) โดย คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ เผยบริษัทฯได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะบดี เพื่อร่วมกันพัฒนา "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ" หรือ Cannabis Smart Farm (CSF) เพื่อนำมาใช้ในการปลูกกัญชง-กัญชา คุณภาพระดับเมดิคอลเกรด (Medical Grade) ทำให้สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ ทั้งในและนอกโรงเรือน ด้วยการออกแบบระบบควบคุม การเจริญเติบโตได้ทุกสายพันธุ์ ทำให้ได้วัตถุดิบกัญชง-กัญชาคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ

หัวใจของธุรกิจกัญชง-กัญชา คือ "การคัดสรรเมล็ดพันธุ์และการปลูกอย่างมีคุณภาพ" เพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อป้อนสู่ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และจากข้อกฎหมายที่กำกับดูแลกัญชง-กัญชา กำหนดให้ทุกภาคธุรกิจต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงทำให้การเพาะปลูกกัญชง-กัญชาเพื่อใช้เองในประเทศ เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชาที่ได้รับการรับรองในประเทศมีอยู่จำกัด และส่วนใหญ่ให้สารสำคัญคือ CBD ต่ำ ทำให้ไม่สามารถสกัดสารสำคัญมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจ ในช่วงแรกจึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง จึงทำให้การปลูกกัญชง-กัญชาที่นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ มักประสบปัญหาการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกไม่ได้ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าการลงทุน

บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd) จึงได้ออกแบบและพัฒนา ระบบปลูกกัญชง-กัญชาอัจฉริยะ Cannabis Smart Farm (CSF) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการติดตั้งระบบในพื้นที่ปลูกของบริษัทที่จัดตั้งเป็น "CBD Agro-Tech Center" บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ด้วยระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกสายพันธุ์ เพื่อรองรับการปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพได้มากกว่า 250,000 ต้นต่อปี และมีโครงการขยายพื้นที่การผลิตให้ครอบคลุมกว่า 1,000 ไร่ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อการลงทุนสูงที่สุด และได้กัญชง-กัญชาคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจในทุกภาคส่วน

โดย เราพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและจับมือร่วมทำธุรกิจกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนสนใจติดตามและติดต่อทาง  www.facebook.com/cannabizway

ที่มา: บางกอก ออทัม

PANDINTHONG.COM
Loading