ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
14 ก.ค. 2564
38

 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (14 ก.ค.64) ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนใต้ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เพชรบูรณ์ 66 มิลลิเมตร // อุบลราชธานี 66 มิลลิเมตร // กรุงเทพมหานคร 80 มิลลิเมตร // ตราด 59 มิลลิเมตร // ประจวบคีรีขันธ์ 73 มิลลิเมตร และนครศรีธรรมราช 72 มิลลิเมตร โดยแม่น้ำสายหลักภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำน้อยถึงปกติ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น , ภาคกลางมีน้ำน้อยถึงปกติและแนวโน้มลดลง , ภาคใต้ ภาคตะวันออก และแม่น้ำโขงน้ำน้อยถึงปกติและมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมปริมาณน้ำทั้งประเทศ 35,831 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 44 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31,442 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 44 ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก 1 แห่ง บริเวณเขื่อนน้ำพุง พร้อมคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่มช่วง 2-3 วันนี้ ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ จ.น่าน พิษณุโลก จันทบุรี และตราด

                   กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ตรัง และระนอง รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน 5 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 110 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ จากการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พบช่วงวันที่ 14 - 19 กรกฎาคม ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมรับมือ อย่างกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพร่องน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคูและคลองต่างๆ โดยอาศัยระบบอาคารบังคับน้ำต่างๆ พร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร // องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เตรียมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อขุดลอกคูคลองในเขต อ.เมือง จ.จันทบุรี กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดย กอนช. เน้นย้ำให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ระบบระบายน้ำ และเครื่องจักรเครื่องมือรองรับในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PANDINTHONG.COM
Loading