• TH EN
  TH
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อสมัยครั้งโบราณนั้น ตำบลห้วยขวางนี้มีแต่ป่า และมีสัตว์ป่านานาชนิดได้อยู่อาศัย มีลำห้วยอยู่ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านสถานที่นี้ พร้อมสัตว์นานาชนิดจะลงไปกินน้ำที่ลำห้วยนี้ เมื่อคนเห็นสัตว์ลงไปกินน้ำก็ตามลงไป สัตว์ก็จะวิ่งหนีไปและข้ามลำห้วยไม่ได้ จึงตั้งชื่อไว้ว่า "ห้วยขวาง" ต.ห้วยขวาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะทางห่างประมาณ 10 กม. ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 25 กม
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
 • บางอย่าง ก็เริ่มจากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว........

  บ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง มีกลุ่มคนถึง 3 กลุ่ม ทั้งที่อพยพเข้ามาใหม่ และกลุ่มคนถิ่นฐานเดิมที่อยู่มาแต่นมนามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการแย่งชิงในการให้กลุ่มก้อนตัวเองเป็นศูนย์กลางหมู่บ้านและตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย แต่ด้วยกลุ่มรางอีเม้ย มีประวัติชุมชนที่ยาวนาน นอกจากความเป็นพวกพ้องกันแล้ว ก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านรางอีเม้ยไว้ ซึ่งก็คือ อีเม้ยผู้ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นสาวใน ลำรางธรรมชาติ และ ณ ที่เกิดเหตุ จึงได้ทำศาลไว้ให้อีเม้ย จากนั้นเกิดการศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังเหนือธรรมชาติของอีเม้ยเรื่อยมา......นี่แหละกระมัง ที่ทำให้คนกลุ่มรางอีเม้ย รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีรากเหง้า มีความแข็งแกร่งในกลุ่มก้อน จึงทำให้หมู่บ้านที่รวมตัวกันจากคน 3 กลุ่ม ได้ตกลงใช้ชื่อว่า “บ้านรางอีเม้ย” ......

 • ปัญหากวนใจ

  · ความทุรกันดารทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

  · บ่อนการพนัน / ยาเสพติด

  · ภาวะเศรษฐกิจซบเซา

  · หนี้สินจากการรับจ้างผลิตผลการเกษตร ปัญหาหรือผลกระทบอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับปัญหาส่วนรวมหรือส่วนตนมากนัก ไม่มีการเรียนรู้ ลุกขึ้นมาทำการพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิม หลายคนก็ไม่รับรู้อะไรแม้แต่ตัวตนของตัวเอง ใครว่าอะไรก็ว่าตามนั้น เริ่มมองหาแต่งานเบาๆ ที่ได้เงินเยอะ หรือแม้แต่ภาวะการเลือกผู้นำ ยังมีภาพของการ “เกี่ยงกันเป็น” ไม่ค่อยมีใครอยากรับเผือกร้อนๆ ของหมู่บ้าน และถ้าทุกสภาวการณ์ที่พบเห็นในหมู่บ้านนี้ สามารถเรียกว่าเป็นปัญหาได้แล้ว ก็คงถึงเวลาที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อการ “ดูแล” ปัญหาได้อย่างเข้าใจ

 • ก้าวย่างของการทำแผนแม่บทชุมชน

  “เราต้องสร้างคน เพื่อให้คนมาสร้างงาน”

  หลายหนที่การทำงานในเบื้องต้น เริ่มต้นจากคนรักใคร่ชอบพอ คนที่มีจิตใจแบบเดียวกัน แม้ว่าหมู่บ้านรางอีเม้ย จะขาดแคลนคนที่มีจิตอาสา แต่ในท่ามกลางวิกฤตปัญหาของสังคมชุมชน ผู้ที่มีจิตใจดีงาม ย่อมซ่อนตัวจากมุมของตัวเองไม่ไหวเป็นแน่ หลายคนจึงขันอาสาออกมาร่วมขับเคลื่อนงานในขั้นตอนสร้างสมความรู้

ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านรางอีเม้ย
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message
Error 1048: Can not save data. (Column \'knowledgebase_type_idx\' cannot be null)