Lastest News

 • 19 ต.ค. 2560

  5 viewer
  “ฉัตรชัย” ผวาดันราคาสินค้าเกษตร

 • 19 ต.ค. 2560

  5 viewer
  คลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อัดเงินเข้าระบบแสนล้านดันศก.โต4%

 • 19 ต.ค. 2560

  5 viewer
  เกษตรฯงัด15แผนหลักลุยปี’61 ยกระดับ‘คน-มาตรฐานสินค้า’สู่ยุค4.0

 • 17 ต.ค. 2560

  10 viewer
  “ฉัตรชัย” เช็กความพร้อมไอยูยู สั่งกำชับทุกหน่วยห้ามแตกแถว

 • 17 ต.ค. 2560

  10 viewer
  กรมการข้าว ยันระบบนาแปลงใหญ่ ช่วยชาวนาลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 20% จากเดิม

 • 17 ต.ค. 2560

  11 viewer
  กรมการข้าวผุดไอเดียสร้างชาวนาอาสา เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน ดันนาแปลงใหญ่เข้มแข็งทั้งระบบ
บทวิเคราะห์
BAAC Research Center Critics
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message