Lastest News

 • 22 มี.ค. 2561

  5 viewer
  พาณิชย์ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรโคนมรับมือเอฟทีเอ

 • 22 มี.ค. 2561

  5 viewer
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศจัดงานฟอรั่มเกษตรกรแห่งชาติในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018

 • 22 มี.ค. 2561

  5 viewer
  ธ.ก.ส.เดินหน้าพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อยกว่า 6 แสนราย

 • 22 มี.ค. 2561

  5 viewer
  สศก. เผย จีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว ร้อยละ 3.8 ระบุ ทุกสาขาการผลิต ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ขยายตัวเพิ่ม

 • 22 มี.ค. 2561

  5 viewer
  ธนาคารกรุงเทพ ต่อยอดความสำเร็จ 'วิถีเกษตรก้าวหน้า’ จัดสัมมนาพิเศษ-ดึงคนต้นแบบร่วมถอดสลักความสำเร็จ

 • 12 มี.ค. 2561

  38 viewer
  เร่งขยายผลปรับปฏิทินปลูกข้าว กรมชลย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำ-ผลผลิต
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message