ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สินค้าเกษตร
สถานการณ์สินค้าวันนี้

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ ราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีผู้ประกอบการยังคงต้องการยางเพื่อส่งมอบ
หอมแดง ราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลปกติออกสู่ตลาดหมดแล้ว ขณะนี้เป็นผลผลิตนอกฤดูกาลซึ่งมีปริมาณไม่มาก ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
กุ้งขาว ขนาด (60-70 ตัว/กก.) ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตที่ได้ขนาดออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการของห้องเย็นชะลอตัว 

PANDINTHONG.COM
Loading