ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สินค้าเกษตร
สถานการณ์สินค้าวันนี้

มันสําปะหลัง ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกชุก ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตในพื้นที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่นักลงทุนชะลอการซื้อขาย ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ผลปาล์มทะลาย 18% ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผลปาล์ม ออกสู่ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีผลผลิตออกมาก 

ไข่ไก่ ราคาลดลง
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและมีสต็อกสะสม ในขณะที่ ความต้องการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว จากปัญหาฝนตกชุกและน้ําท่วมในบางพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว

ราคาขายส่งกุ้งขาวทรงตัว

 

PANDINTHONG.COM
Loading